Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
Pestovanie ovocia
Pestovanie ovocia
Zdravá výživa
Zdravá výživa
Zdravý životný štýl
Zdravý životný štýl
E-shop, šťavy, sadenice
E-shop, šťavy, sadenice

Skúsenosti a perspektíva pestovania bobuľovitého ovocia na Slovensku.

     Plody drobného ovocia pre svoje mimoriadne priaznivé účinky na ľudský organizmus patria medzi najzdravšie druhy ovocia vo svete a ich obľuba u konzumentov neustále stúpa.

     Slovensko má dlhodobú tradíciu vo využívaní a spracovávaní týchto druhov ovocia. V súčasnosti sa na Slovensku ešte stále v prevažnej miere využívajú a spracúvajú iba plody čučoriedky obyčajnej ( Vaccinium myrtillus L.) a brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.), ktoré sú zbierané z prirodzených porastov.V minulosti až do 80-ich rokoch minulého storočia boli pôvodné porasty čučoriedky obyčajnej (Vaccinium myrtillus L.) a brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.) hojne rozšírené hlavne v horských oblastiach Slovenska.

     V zanedbateľnej miere boli a sú predmetom zberu a využitia, hlavne miestnych obyvateľov, aj plody brusnice (kľukvy) močiarnej (Vaccinium oxycocccus L.) a čučoriedky barinnej (Vaccinium uliginosum L.). Porasty týchto okrajovo menej významných ovocných druhov sú však viazané na špecifické, extrémne kyslé, močaristé plochy a rašeliništia vrchoviskového typu (hlavne Orava a Podtatranská oblasť).

     Intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby v horských a podhorských oblastiach Slovenska v rokoch 1960-1989 došlo k prudkému poklesu plôch prirodzených porastov čučoriedok a brusníc. Pôvodné porasty čučoriedok a brusníc sa v súčasnosti nachádzajú prevažne len na málo prístupných miestach a v oblastiach s rôznym stupňom ochrany ako sú vodné zdroje, chránené oblasti a štátne prírodné rezervácie, kde je zber limitovaný alebo zakázaný.

      Domáca produkcia plodov čučoriedok a brusníc je v súčasnosti zanedbateľná, získaná len zberom z extenzívnych, značne zdevastovaných prírodných porastov. Pre obrovský záujem spotrebiteľov sa rozhodujúca časť plodov čučoriedok a brusníc na Slovensko dováža hlavne zo Severnej Ameriky a Kanady, ktorí sú ich najväčšími producentmi vo svete, pričom sa k nám importujú hlavne spracované plody čučoriedky úzkolistej ( V. angustifolium Ait.) a brusnice (kľukvy) veľkoplodej (V. macrocarpon Ait.). Do Európy sa z uvedenej oblasti importuje až 60 % produkcie čučoriedok a brusníc.

      Pestovanie čučoriedok a brusníc na plantáži umožňuje podstatne zintenzívniť a stabilizovať domácu produkciu plodov tak po stránke kvantitatívnej i kvalitatívnej. Nepriamo sa tým obmedzí aj devastácia ich prirodzených stanovíšť, spôsobená nešetrným a často predčasným zberom náhodnými zberačmi. Plody čučoriedok a brusníc sú totiž prostriedkom obživy tam žijúcej lesnej zveri a vtáctva (medveď, jazvec, tetrov, drozd).

     Podľa doterajších skúseností máme vhodné klimatické podmienky i dostatok oblastí s prevahou kyslých pôd pre pestovanie čučoriedok a brusníc. Najväčší hospodársky význam i uplatnenie na Slovensku môžu nájsť následovné druhy rodu Vaccinium: čučoriedka chocholíkatá - V. corymbosum L., brusnica pravá- V. vitis-idaea L., čučoriedka obyčajná - V. myrtillus L. a brusnica(kľukva) veľkoplodá - V. macrocarpon Ait.

     Okrem týchto veľmi atraktívnych plodín, sú veľmi cenené aj bobuľoviny ako rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides L.), arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa), muchovník jelšolistý (Amelanchier ssp. Nutt.), zemolez kamčatský (Lonicera camtschatica) a iné.  Ich plody sú na trhu ešte dosť vzácne, ale postupom času si nájdu pevné miesto v našom jedálničku buď vo forme čerstvého ovocia alebo vo forme produktov zdravej výživy.

 

Newsletter
Zdielanie Facebook Facebook

Články

Pestovanie ovocia
Zdravá výživa
Zdravý životný štýl

E-shop

Prihlásenie
Registrácia

Informácie

Profil spoločnosti
Obchodné podmienky
Dopravné náklady
Kontakt
Profil společnosti - CZ
Company profile - EN

Kontakt

WELLBERRY, s.r.o.
Podjavorinskej 96/6, 949 01 Nitra

Tel./fax: 043/532 00 35
Mobil: +421 905 546 101
E-mail: mountberry@mountberry.sk

© 2014 WELLBERRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom. Created by Weblife.